Door Josée Gruwel

Deze Preek van de Leek imponeerde door de verschillende manieren van zeggen. De luisteraar werd met beide benen op de grond gezet door het indringende, integer vertelde verhaal van Kahed Zahweh. Zeven jaar woonde hij in ons land om bedrijfskunde en informatica te studeren. In 2007 ging hij, afgestudeerd, terug naar Syrië. “Ik had het daar heel goed. Syrië was voor mij een paradijs.” Maar toen de oorlog uitbrak, waren hij en zijn zwangere vrouw niet meer veilig. Hij vluchtte naar Nederland en liet zijn vrouw met dochtertje achter. Na een gevaarlijke reis in overvolle rubberboten en geblindeerde busjes waarin hij onder andere bijna stikte door het veel te grote aantal mensen dat er in werd vervoerd, kwam hij uiteindelijk hier aan. “Mensen vragen me hoe ik mijn vrouw en kind kon achterlaten. Maar ze hadden die reis niet overleefd.” Kaheds gezin is sinds twee maanden bij elkaar. “Nu ben ik op zoek naar werk hier. Ik hoop het te vinden.”

Door de bijpassende muziek die op de luit gespeeld werd door Mouafaq Aljamal, afkomstig uit Damascus, en door meditatief pianospel door Theo Menting, kreeg men tijd om de tekst van Zahweh en een korte tekst uit de bijbel – met als essentie dat een vreemdeling in een land met liefde bejegend dient te worden – te verwerken.

Ook tijd voor eigen gedachten was er bij de korte, poëtisch film ‘Behind the Borders’ van Amnesty International, waarbij mensen door middel van oogcontact elkaar ontmoeten, aandacht hebben voor elkaar. “Er wordt hierbij weinig gesproken, maar veel gezegd”, aldus Van Weeghel, die daarna vertelde dat hij met enige aarzeling de kerk binnenging. “Ik kom van oorsprong uit een gereformeerd nest en heb in mijn leven geworsteld met de calvinistische moraal.” Het thema deed hem de aarzeling vergeten, want de bewoners van De Kruisberg zijn hemelsbreed zijn naobers. In zijn preek hield hij een pleidooi voor begrip en medemenselijkheid. “Dat is iets anders dan tolerantie.” Hij haalde een uitspraak van de Dalai Lama aan, die stelt dat echte aandacht niet te maken heeft met religie, maar met menselijkheid. Aansluitend het voorbeeld van Abdoul en zijn vrouw die meegingen naar het Kröller Müller Museum, waar ze naar aanleiding van een schilderij van Van Gogh ontdekten dat het verhaal van de barmhartige Samaritaan ook in de koran staat.

Tijd voor poëzie was er bij het gedicht ‘Ik was als jij’ van Regina Hilhorst,  waarin het leven van alledag en de waanzin van de oorlog schril afsteken. Tot slot stond Van Weeghel stil bij het manifest ‘Save their Souls’, van Stichting Vluchteling. “Ik onderschrijf het, want er is genoeg gepraat.” En hij riep ieder op om iets te doen. “Ontmoet elkaar en laat hiermee elkaar binnen.”

Bijschrift foto: De uit Syrië gevluchte Kahed Zahweh ontroerde met zijn verhaal bij de Preek van de Leek. Foto: Josée Gruwel.